Denna guide ska vi lära oss att skapa en enkel HTML-sida.
Det kan vara bra att ha detta i ryggen när man går över till ASP, därför har vi har jag bestämt mig att skriva en enkel nybörjarguide om detta.

Kod:


' Definierar att det är HTML sedan sparar man filen som "html" eller "htm"
<html>

' "Huvudet" på sidan, kan läggas in om detta som exempel: css, titlen på sidan osv...
<head>

' Vad hemsidan ska ha för titel, samt avslutar title i en rad.
<title>Min egen lilla sida</title>

' Avslutar head.
</head>

' "Kroppen" på sidan, Hur utseendet ska vara.
<body>

' Sedan här, lägger man in: text, färg, bilder, tabeller och allt annat.

' Avslutar body
</body>

' Avslutar HTML.
</html>


Sedan ska vi skapa bakgrundsfärg, textfärg samt lite text och rubriker.

<body>-taggen innehåller dessa värden
text = Färgen på texten
link = Färgen på länkarna
bgcolor = Färgen på bakgrunden
background = Bakgrundsbild

Kod:

' Början utav HTML-koden här.

' Bakgrundsfärgen är vit, texten är svart och länken är blå.
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000" link="#0000FF">

' Sedan kan man i samma tagg, ha besökta länkar och aktiva länkar.
<body vlink="#ffffff" alink="#000000">

' Hur man skriver en rubrik, finns h1 och upp till h7.
<h1>Välkommen!</h1>

' Centrerad rubrik. Finns ju också left, center och right.
<h1 align="center">Välkommen!</h1>

' Centrerad text. Finns ju också left, center och right.
<div align="center">Hejsan, du har nu kommit till min sida.</div><p></p>

' Vi skapar en länk, den är blå, som ni kanske kommer ihåg.
a href="annan_sida.html'>Länk</a><br>

' Avslutningen utav HTML-koden här.


Nu fortsätter vi med att skapa bilder.

Kod:

' HTML-koden

' Standardkoden.
<img src="haha.gif">

' Storleken för bilder, skrivs i procent.
<img src="haha.gif" width="25%" heigth="25%">

' Storleken för bilder, skrivs i pixlar.
<img src="haha.gif" width="150" height="150">

' Om bilden ligger i en annan katalog.
<img src="bilder/haha.gif">

' För att lägga bilden till höger, skriver man följande.
<img src="haha.gif" align="right">

' Länk med bild, med en liten ram runt bilden.
<a href="haha.html"><img src="haha.gif"></a>

' För att ta bort ramen, skriver man så här.
<a href="haha.html"><img src="haha.gif" border="0"></a>

' Avslutningen utav HTML-koden


För att skapa länkar, så vi kan länka till egna sidor eller andras.

Kod:

' HTML-koden.

' Enkel länk.
<a href="test.html"> Namn på länken</a>

' Öppnas i ett nytt fönster, skriver man så här:
' Det finns följande "_blank" (nytt fönster) och "_top" (ovanpå den sidan man är på)
<a href="test.html" target="_blank">Namn på länken</a>

' Avslutningen utav HTML-koden.


Vi skapar en tabell. <table> (huvudkoden), <tr> (ny rad) och sist<td> (En kolum)
Här kommer ett exempel.

Kod:

' HTML-koden

' Börjar table-koden.
<table>

' En rad, men 3 kolummer.
<tr><td>Text</td>Text<td>Text</td<<td>Text</td></tr>

' En rad, men 3 kolummer.
<tr><td>Text</td>Text<td>Text</td<<td>Text</td></tr>

' Avslutar table-koden.
</table>

' En ram runt.
<table border="1">

' Sätta färg på tabellen, för att få bakgrundsbild. Skriv bara background.
<table border="1"  bgcolor="blue">

' Sätta färg på en kolumm, för att få bakgrundsbild. Skriv bara background.
<td bgcolor="yellow">Text</td>

' Hur man ändrar storlek. Kan både skrivas i pixlar och procent.
<table border="1" height="500" width="710">

' Avslutningen utan HTML-koden


Skriven av: Firewalker | den 21 januari 2007