Servervariabler  
 
ALL_HTTP
Alla HTTP-huvuden som klienten har skickat.
Exempel: Inget exempel
ALL_RAW
De obehandlade HTTP-huvudena. Skillnaden mellan ALL_RAW och ALL_HTTP är att ALL_HTTP lägger till ett HTTP_-prefix framför huvudets namn samt att namnet konverteras till stora bokstäver. När du använder ALL_RAW returneras namnen och värdena precis som de skickades från klienten.
Exempel: Inget exempel
APPL_MD_PATH
Returnerar metabassökvägen för Application-objektet för ISAPI-DLL:en.
Exempel: Inget exempel
APPL_PHYSICAL_PATH
Returnerar den fysiska sökvägen som motsvarar metabassökvägen. IIS konverterar APPL_MD_PATH till den fysiska (katalog-) sökvägen innan värdet returneras.
Exempel: Inget exempel
AUTH_PASSWORD
Det värde som angavs i användarens autentiseringsdialogruta. Det här värdet är endast tillgängligt om grundläggande autentisering används.
Exempel: Inget exempel
AUTH_TYPE
Den autentiseringsmetod som servern använder när användare begär åtkomst till ett skyddat skript.
Exempel: Inget exempel
AUTH_USER
Det autentiserade användarnamnet.
Exempel: Inget exempel
CERT_COOKIE
En unik identifierare för ett klientcertifikat, returneras som en sträng. Kan användas som en signatur för hela certifikatet.
Exempel: Inget exempel
CERT_FLAGS
Bit 0 är satt till 1 om det finns ett klientcertifikat tillgängligt.
Bit 1 är satt till 1 om utfärdaren av klientcertifikatet är ogiltig (dvs inte finns i serverns lista över erkända utfärdare av certifikat).
Exempel: Inget exempel
CERT_ISSUER
Klientcertifikatets utfärdare (O=;S, OU=IAS, CN=user name, C=USA).
Exempel: Inget exempel
CERT_KEYSIZE
Antalet bitar i SSL-anslutningsnyckeln. Till exempel 128.
Exempel: Inget exempel
CERT_SECRETKEYSIZE
Antalet bitar i servercertifikatets privata nyckel. Exempelvis 1 024.
Exempel: Inget exempel
CERT_SERIALNUMBER
Klientcertifikatets serienummer.
Exempel: Inget exempel
CERT_SERVER_ISSUER
Servercertifikatets utfärdare.
Exempel: Inget exempel
CERT_SERVER_SUBJECT
Servercertifikatets ämne.
Exempel: Inget exempel
CERT_SUBJECT
Klientcertifikatets ämne.
Exempel: Inget exempel
CONTENT_LENGTH
Längden på innehållet så som det angavs av klienten.
Exempel: Inget exempel
CONTENT_TYPE
Innehållets datatyp. Används för frågor som har bifogad information, som HTTP-frågorna GET, POST och PUT.
Exempel: Inget exempel
GATEWAY_INTERFACE
Vilken version av CGI-specifikationen som servern använder. Formatet är CGI/version.
Exempel: Inget exempel
HTTP_<HeaderName>
Värdet som står i huvudet HeaderName. De huvuden som inte finns i den här tabellen måste föregås av ett HTTP_-prefix för att mängden ServerVariables ska kunna hämta värdet.
Obs! Servern tolkar tecknet (_) i HeaderName som bindestreck i det faktiska huvudet. Om du till exempel anger HTTP_MY_HEADER kommer servern att leta efter MY-HEADER.
Exempel: Inget exempel
HTTP_ACCEPT
Returnerar värdet på Accept-huvudet.
Exempel: Inget exempel
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
Returnerar en sträng som beskriver språket som används för att visa innehållet.
Exempel: Inget exempel
HTTP_USER_AGENT
Returnerar en sträng som beskriver vilken webbläsare som skickade förfrågningen.
Exempel: Inget exempel
HTTP_COOKIE
Returnerar den cookie-sträng som skickades med förfrågningen.
Exempel: Inget exempel
HTTP_REFERER
Returnerar en sträng med URL-adressen till den sida som hänvisade begäran till den aktuella sidan, men inkluderar inte omdirigeringsbegäran. Omdirigeringsbegäran sparas inte.
Exempel: Inget exempel
HTTPS
Returnerar ON om den aktuella förfrågningen skickade via en säker kanal (SSL) eller OFF om den inte gjorde det.
Exempel: Inget exempel
HTTPS_KEYSIZE
Antalet bitar i SSL-anslutningsnyckeln. For example, 128.
Exempel: Inget exempel
HTTPS_SECRETKEYSIZE
Antalet bitar i servercertifikatets privata nyckel. Exempelvis 1 024.
Exempel: Inget exempel
HTTPS_SERVER_ISSUER
Servercertifikatets utfärdare.
Exempel: Inget exempel
HTTPS_SERVER_SUBJECT
Servercertifikatets ämne.
Exempel: Inget exempel
INSTANCE_ID
En identifierare för IIS-instansen i textformat. Om instansidentifieraren är 1 returneras värdet som en sträng. Du kan använda den här variabeln för att hämta ID:t för den webbserverinstans (i metabasen) som förfrågningen riktades mot.
Exempel: Inget exempel
INSTANCE_META_PATH
Metabassökvägen för den IIS-instans som svarar på den här förfrågningen.
Exempel: Inget exempel
LOCAL_ADDR
Returnerar serveradressen som tog emot den aktuella förfrågningen. Det här är viktigt om flera IP-adresser kan bindas till en och samma dator, och du vill veta vilken adress som förfrågningen använde.
Exempel: Inget exempel
LOGON_USER
Vilket Windows-konto som användaren är inloggad på.
Exempel: Inget exempel
PATH_INFO
Ytterligare sökvägsinformation som angavs av klienten. Du kan komma åt skript genom att använda deras virtuella sökvägar och servervariabeln PATH_INFO. Om informationen kommer från en URL, avkodas den av servern innan sökvägen skickas vidare till CGI-skriptet.
Exempel: Inget exempel
PATH_TRANSLATED
En översatt version av PATH_INFO där eventuella virtuella sökvägar är mappade till fysiska sökvägar.
Exempel: Inget exempel
QUERY_STRING
En sträng med information som fanns efter frågetecknet (?) i en HTTP-begäran.
Exempel: Inget exempel
REMOTE_ADDR
IP-adressen för en fjärransluten värd som har gjort den aktuella begäran.
Exempel: Inget exempel
REMOTE_HOST
Namnet på en fjärransluten värd som har gjort en begäran. Om servern inte har den här informationen kommer REMOTE_ADDR att vara inställt, och den här variabeln kommer att vara tom.
Exempel: Inget exempel
REMOTE_USER
Användarnamnet som det skickades från användaren. Det här namnet är det som verkligen skickades, till skillnad från namn som har behandlats av de autentiseringsfilter som är installerade på servern.
Exempel: Inget exempel
REQUEST_METHOD
Den metod som användes för att göra förfrågningen. Till exempel GET, HEAD eller POST.
Exempel: Inget exempel
SCRIPT_NAME
En virtuell sökväg till det skript som körs. Värdet används för självrefererande URL:er.
Exempel: Inget exempel
SERVER_NAME
Serverns värdnamn, DNS-alias eller IP-adress som det visas i självrefererande URL:er.
Exempel: Inget exempel
SERVER_PORT
Det portnummer som användes för förfrågningen.
Exempel: Inget exempel
SERVER_PORT_SECURE
En sträng som innehåller 1 eller 0. Om en begäran hanteras via en säker port är värdet 1. Annars är värdet 0.
Exempel: Inget exempel
SERVER_PROTOCOL
Namnet och versionen på det protokoll som användes i förfrågningen. Formatet är protokoll/version.
Exempel: Inget exempel
SERVER_SOFTWARE
Namnet och versionen på den serverprogramvara som besvarar en begäran och som kör aktuell gateway. Formatet är namn/version.
Exempel: Inget exempel
 
     

  » Logga in  
 
Användarnamn

Lösenord

 
     

  » Bli medlem  
  Bli medlem på ASPsidan!  
     

     
  Microsoft  
     

  » Partners  
  Comsolvia  
     
  » ANNONS  
  ingen annons än  
     

  » Senast online  
  Endast för inloggade  
  Antal inloggade: 1  
     

Copyright © 2007 www.ASPsidan.se
ingen sponsrar längre ASPsidan med Dedikerad Server
ASPsidan RSS
   
 XHTML / CSS
Det tog 0,0469 sekunder att ladda sidan