Artiklar » Databaser » Databaser

 
 

Databaser

Författare: mattiasjarnhall
Datum: den 8 april 2002
Antal lästa: 7079
Ej stjärnmärkt

Att koppla upp sig mot en databas är inte så krångligt, och det öppnar massvis med möjligheter för dig som kodare! När du väl har lärt dig principen så slänger du tex ihop en gästbok i en handvändning.

Jag tänker nu presentera en kodsnutt som kanske verkar lite kryptisk, och jag tänker inte gå in på detalj vad allt betyder och gör för det har inte så stor betydelse just nu! Vad kodsnutten gör är att den skapar en koppling till databasen som gör det möjligt att skriva till den eller hämta information från den.

Kod:
<%

Set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Con.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("databasen.mdb")&";"

SQLsats = "Select * From TABELL"
Set RS = Con.Execute(SQLsats)

%>


På de två första raderna så skapar man en koppling till databasen (databasen.mdb)
Skulle du ha databasen liggande någon annanstans så får du skriva in sökvägen till denna med den mapp som din scriptfill ligger i som utgångspunkt. Dvs om din databas ligger i en katalog "över" som heter data tex, så skriver vi data/databasen.mdb osv..

Sedan kommer det SQL-satsen. Där det står "TABELL", är själva tabellen som man vill hämta / lägga in informationen.
Att skapa en Access-databas tar jag inte upp i denna artiklen.
Låtsas nu att vi har gjort en tabell med tre kolummer: "namn", "email", och "hemsida".

För att skriva till databasen byter vi ut SQLsatsen till:

Kod:

SQLsats = "INSERT INTO TABELL Values('Mattias' ,'mattias@aspsidan.nu', 'www.aspsidan.nu')"


För att läsa mer om hur de vanligaste SQL komandona fungerar rekomenderar jag min SQL kurs som ligger i artikelarkivet.

Och för att hämta information och skriva ut den på sidan skriver vi:

Kod:
<%

SQLsats = "Select * From TABELL"
Set RS = Con.Execute(SQLsats)

Do Until RS.EOF
Response.Write RS("namn") & " - " & RS("epost") & " - " RS("hemsida") & "<br>"
RS.MoveNext
Loop

%>


Det var allt jag hade säga i denna artiklen, det finns fler i artikelarkivet att läsa om.
På återseende ;-)
 
     

  » Logga in  
 
Användarnamn

Lösenord

 
     

  » Bli medlem  
  Bli medlem på ASPsidan!  
     

     
  Microsoft  
     

  » Partners  
  Comsolvia  
     
  » ANNONS  
  ingen annons än  
     

  » Senast online  
  Endast för inloggade  
  Antal inloggade: 1  
     

Copyright © 2007 www.ASPsidan.se
ingen sponsrar längre ASPsidan med Dedikerad Server
ASPsidan RSS
   
 XHTML / CSS
Det tog 0,0625 sekunder att ladda sidan