Artiklar » XML » Introduktion till SLE

 
 

Introduktion till SLE

Författare: vimpyboy
Datum: den 28 mars 2008
Antal lästa: 3340
Ej stjärnmärkt

VIKTIG INFO!
Den här artikeln har lagts upp efter önskemål på Aspsidan. Den är skriven för SLE som bl.a. fungerar i Internet Explorer 7 och senare. Informationen här kan vara obsolet, men jag har ändå valt att publicera den för att ge en introduktion bakom tanken med SLE. Det har dock uppdaterats efter att den här artikeln skrevs (vilket var 2 januari 2007), och för aktuell information hänvisar jag till Windows Live Dev på http://dev.live.com.


Introduktion

Förutsättningarna för att du ska förstå innehållet i den här artikeln är att du vet hur en RSS-feed ser
ut. Du bör även ha tillgång till Windows XP SP2, Windows Server 2003 eller Windows Vista för att
kunna utnyttja Simple List Extensions.

Simple List Extensions – Bygg ut befintliga RSS-feeds

Simple List Extensions introducerades i samband med Internet Explorer 7. Det låter dig bygga ut RSSfeeds
för att ge dem fler funktioner än att bara visa till exempel senaste nyheterna på sidan eller
senaste posterna i din blogg. Anledningen till detta är att det är tänkt att man ska kunna avända RSS i
vanliga program, som till exempel en kalender där senaste posten inte behöver vara den som har
senaste datumet.

En första RSS-feed med SLE

Jag kommer att gå igenom hur man skapar en RSS-feed med olika artiklar som man sedan kommer
kunna sortera och filtrera efter titel, datum samt kategori.
Jag kommer att börja med att visa hur RSS-feeden ser ut, för att sedan gå igenom vad de olika
delarna innebär.

Kod:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005&quot;
xmlns:artiklar="http://www.minsida.se/artiklar&quot;&gt;
<channel>
<cf:treatAs>list</cf:treatAs>
<title>Artiklar</title>
<link>http://www.minsida.se/artiklar.aspx&lt;/link&gt;
<cf:listinfo>
<cf:sort label="Bokstavsordning" default="true" />
<cf:sort ns="http://www.minsida.se/artiklar&quot; element="time"
label="Tid" data-type="date" />
<cf:sort ns="http://www.minsida.se/artiklar&quot; element="category"
label="Kategori" />
<cf:group ns="http://www.minsida.se/artiklar&quot; element="category"
label="Kategori" />
</cf:listinfo>
<item>
<title>Grunderna i ASP.NET</title>
<author>Mikael Söderström</author>
<description>Grunderna i ASP.NET</description>
<artiklar:time>Wed, 31 Jan 2007 00:00:00 GMT</artiklar:time>
<artiklar:category>ASP.NET</artiklar:category>
</item>
<item>
<title>Grunderna i ASP</title>
<author>Mikael Söderström</author>
1 februari 2007 [INTRODUKTION TILL SLE]
3 En första RSS-feed med SLE | Vomber
<description>Grunderna i ASP</description>
<artiklar:time>Mon, 29 Jan 2007 00:00:00 GMT</artiklar:time>
<artiklar:category>ASP</artiklar:category>
</item>
<item>
<title>Bildhantering</title>
<author>Mikael Söderström</author>
<description>Hur man hanterar bilder i ASP.NET</description>
<artiklar:time>Tue, 30 Jan 2007 00:00:00 GMT</artiklar:time>
<artiklar:category>ASP.NET</artiklar:category>
</item>
</channel>
</rss>Som synes på RSS-feeden ovan så ser den ut som en vanlig RSS, med vissa undantag. Det först är
namespacen ”cf” som ger tillgång till Simple List Extensions. Den andra är en egen namespace som
jag har hittat på och som ska användas för att referera till våra artiklar.
De SLE-specifika funktioner vi använder här är:

* treatAs – Den är satt till list, just för att det är en lista vi ska visa. Innanför treatAs har vi
använt de två olika varianter treatAs har, vilka är:
* sort som låter oss välja vilka entiteter vi ska kunna sortera.
* group som låter oss välja vad man ska kunna filtrera efter.
Båda dessa har en mängd olika egenskaper:
* ns – Namespace som entiteten finns i.
* element – Vilken egenskap det gäller.
* label – Texten som ska visas för användarna.
* data-type – Vilken datatyp som ska användas.
* default – Anger om det ska vara standard.

Nu har vi valt vilka egenskaper man ska kunna sortera och gruppera efter. Om vi kikar på alla items vi
har så har vi nu även lagt till artiklar:time samt artiklar:category. Det är dessa vi angav innan i SLEegenskaperna.
Om vi nu kör den här RSS-feeden i Internet Explorer 7 får vi upp detta:

[Bild]


Vi kan alltså först sortera efter bokstavsordning, tid samt kategori. Sedan kan vi även filtrera efter
kategori.

Om vi nu väljer att sortera efter tid och filtrera efter ASP.NET så får vi detta:

[Bild]

Sammanfattning

Vi kan alltså med några rader kod bygga ut en befintlig RSS-feed för att få tillgång till fler funktioner. Vi kan förutom att sortera och filtrera direkt i Internet Explorer 7 även programmera mot RSS-API:t direkt i till exempel C# eller Visual Basic .NET och komma åt dessa funktioner plus en del andra.

För mer information hänvisar jag till MSDN XML Developer Center.
 
     

  » Logga in  
 
Användarnamn

Lösenord

 
     

  » Bli medlem  
  Bli medlem på ASPsidan!  
     

     
  Microsoft  
     

  » Partners  
  Comsolvia  
     
  » ANNONS  
  ingen annons än  
     

  » Senast online  
  Endast för inloggade  
  Antal inloggade: 1  
     

Copyright © 2007 www.ASPsidan.se
ingen sponsrar längre ASPsidan med Dedikerad Server
ASPsidan RSS
   
 XHTML / CSS
Det tog 0,0625 sekunder att ladda sidan