Artiklar » OS/Servrar » Installation av MovableType på IIS

 
 

Installation av MovableType på IIS

Författare: Hyzac
Datum: den 20 juni 2004
Antal lästa: 8316
Ej stjärnmärkt

MovableType är ett gratis gränssnitt för att skapa bloggar eller att skriva nyheter till en sida. Det bygger på CGI och har stöd för lite olika databser. Den jag har valt att använda här är MySQL.

Det första du kan göra är att ladda ner MovableType på deras hemsida http://www.movabletype.org. Det finns licenser för det men om du du inte ska köra igång nån större skribentsida så räcker det med gratisvarianten. Ladda ner det men vänta med att öppna den.

De krav som MovableType ställer på servern är stöd för Perl och en databashanterare som jag i denna guide kör är MySQL. Så innan vi kör igång med installationen av MovableType måste vi se till att dessa funktioner fungerar på servern. Både Perl och MySQL finns i gratisversioner så ladda ner dem från http://http://www.activestate.com/Products/ActivePerl/ respektive http://dev.mysql.com/downloads/mysql/4.0.html. För Perl så ladda ner den senaste MSI filen.

Perl
Starta nu installationen av ActivePerl. Du behöver egntligen inte ändra nåt i installationen utan tryck vidare och vänta tills installationen är färdig. Nu ska vi skapa en mapp som vi ska till dela rättigheter att köra perl i. Så gå in under den mapp där din hemsida ligger och skapa en mapp som heter cgi-bin. Tryck på Start > Program > Adminstrativa Verktyg > Internet Information Services för att få upp fönstret för webbservern. Expandera den lokala datorn. Högerklicka på Default Website eller om din hemsida heter något annat och välj Ny > Virtuell Mapp. Här skapar du en virtuell mapp som heter cgi-bin och anger sökvägen till den cgi-bin mapp som du skapade tidigare. För denna mapp ska vi då tilldela rättigheter att köra Perl i så kryssa även i rutan för Exekvera.

Det sista vi behöver göra är att ställa in perl att hantera cgi filer. Högerklicka på din webbplats i Internet Information Services och välj egenskaper. Gå till Hemkatalog eller Virtuell katalog och under Applikationsinställningarna väljer du konfigurera. På första fliken väljer du Lägg till. Sök upp perl.exe som ligger i c:\per\bin\ om du installerade Perl med standardinställningar. Ändra så att det ser ut så här.

Dvs C:\Perl\bin\perl.exe "%s" %s och filändelsen .cgi.
Då var installationen av Perl färdig.

MySQL
Nu går vi över till MySQL. Ladda ner senaste versionen av MySQL från deras hemsida. Passa även på att ladda hem MyODBC http://http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/3.51.html. MySQL har också ett enkelt installtionsförfarande, bara extrahera zipfilen och kör igång installationsfilen. När installationen är klar startar du installationen för MyODBC. När den installationen är klar går du in i installationsmappen för MySQL och öppnar mappen bin. Där startar du programmet winmysqladmin. Här ska du fylla i ett användarnamn och ett lösenord som du senare ska använda för att koppla upp dig mot databasen. Det var installationen av MySQL.

Perl och MySQL
Då ska vi få Perl och MySQL att funka ihop Då behövs en fil somm heter DBD-MySQL som du hittar här http://ppm.activestate.com/PPMPackages/zips/8xx-builds-only/Windows/DBD-mysql.zip. För att installera denna så extrahera zipfilen till en mapp, starta Kommandotolken genom att i Kör på startmenyn skriva cmd. Gå till den mappen som du extraherade filen och skriv ppm install DBD-mysql.ppd. Vänta tills installationen är färdig


MovableType
Extrahera zipfilen till en temporär mapp.  Kopiera alla filer och mappar utom mapparna docs, images och filen styles.css till din cgi-bin mapp. Öppna filerna mt.cgi, mt-add-notify.cgi, mt-atom.cgi, mt-check.cgi, mt-comments.cgi, mt-load.cgi, mt-search.cgi, mt-send-entry.cgi, mt-set-reg.cgi, mt-tb.cgi, mt-testbg.cgi, mtview.cgi och mt-xmlrpc.cgi med Wordpad och ändra den översta raden #!/usr/bin/perl -w till #!C:\perl\bin\perl.exe –w eller den sökväg dit du installerade Perl.

Nu öppnar du mt.cfg filen med Wordpad. Sökvägen vid CGIPath ändrar du till hemsideadress plus mappen där du kör Perl tex http://www.site.se/cgi-bin/.  Gå neråt i filen och ändra DataSource till den sökväg där du har dina databaser tex http://www.site.se/db/. Nu ska vi aktivera MovableType att använda MySQL istället för dess standard databashanterare. Ta bort staketen framför ObjectDriver DBI::mysql, Database <database-name>, DBUser <database-username> och DBHost localhost.
Ändra sedan <database-name> till namnet på din databas tex blogg och DBUser till det inloggningsnamn du valde vid installationen av MySQL. DBHost låter du vara localhost.

Öppna mappen till din hemsida och skapa en mapp som heter mt-static. Där lägger du de kvaravarande mapparna docs och images samt filen styles.css. Gå ner lite längre ner i mt.cfg tills du hittar StaticWebPath. Ta bort staketet  och ändra sökvägen till mappen mt-static, tex http://www.site.se/mt-static/. Spara mt.cfg. Du kan nu testa så att allt verkar stå rätt till. Skriv in sökvägen till din sida och till filen mt-check.cgi. Tex http://www.site.se/cgi-bin /mt-check.cgi. Här kollar MovableType av din server för att se vad som finns på den. Kolla under rubriken ”Checking for Data Storage Modules” att DBD::mysql finns installerat. Om inte kontrollera att du installerat den genom att kolla Perl och MySQL ovan

Nu ska vi skapa en databas som MovableType kan använda. Denna del är det jag själv fattade minst av så jag tänker bara beskriva hur jag gick tillväga för att få det att funka. Använder man MySQL så måste man skapa den åt MovableType. För att skapa MySQL databaser kan det var enklare att använda andra program än MySQLs eget. Själv har jag använt ett som heter MySQLFront och finns att ladda ner här http://www.mysqlfront.de/download.html.

När du först startar får du skapa en session som du använder för att kommunicera med MySQL. Ge Sessionen ett namn, under Connection skriver du localhost i server. Sedan kommer kruxet. Under Login ska du ange det inloggningsnamna och lösenord som du angav vid installationen av MySQl. Detta har jag dock inte fått att funka och jag är tacksam om någon har nån bra förklaring till detta. Men försök att skriva i namn och lösenord. Skulle du inte få det att funka så kan du använda namnet root och inget lösenord. Skapa en databas genom att trycka på plussymbolen uppe till höger.

Ge den samma namn som du skrev i mt.cfg. Om du hade problem med att ange namn och lösenord i MySQLFront så får du gå in i mt.cfg igen och ändra DBUser till root. Öppna sedan mt-db-pass.cgi och rensa den filen. Om du lyckades köra MySQLFront med namn och lösenord fyller du i ditt lösenord i mt-db-pass.cgi istället. Nu är allt klart att köra. Skriv in sökvägen till din hemsida och öppna filen mt-load.cgi, tex http://www.site.se/cgi-bin/mt-load.cgi. Förhoppningsvis så körs den igenom ok. Det som oftast strular i detta skede är databasen så kontrollera namnet på databasen samt namn och lösenord om den inte körs igenom. De felmeddelanden man får går oftast rätt lätt att tolka.

Om allt funkade som det ska måste du gå in och manuellt ta bort filen mt-load.cgi från cgi-bin mappen då denna är en säkerhetsfara. Öppna sedan istället filen mt.cgi., dvs http://www.site.se/cgibin/mt.cgi.

Konfigurering
Nu kommer du till en inloggningssida. Första gången du loggar in använder du namnet Melody och lösenordet Nelson. Du är nu inloggad i MovableType.

Det första du bör göra är att ändra inloggningsnamnet och lösenordet. Det gör du under Edit your profile på höger sida av första sidan. Gå sedan tillbaka till huvudmenyn och välj sedan Edit Configuration. Här väljer du bland annat namnet på din blogg och var arkivfilerna ska sparas. Nu får du gå in och skapa en mapp på din server där arkivsidorna ska sparas. Ställ sedan in sökvägarna till denna rätt i konfigurationen. Spara och bygg om sajten. Nu är det bara att börja blogga.
 
     

  » Logga in  
 
Användarnamn

Lösenord

 
     

  » Bli medlem  
  Bli medlem på ASPsidan!  
     

     
  Microsoft  
     

  » Partners  
  Comsolvia  
     
  » ANNONS  
  ingen annons än  
     

  » Senast online  
  Endast för inloggade  
  Antal inloggade: 1  
     

Copyright © 2007 www.ASPsidan.se
ingen sponsrar längre ASPsidan med Dedikerad Server
ASPsidan RSS
   
 XHTML / CSS
Det tog 0,0469 sekunder att ladda sidan