Artiklar » ASP » Att skapa en spelmotor till ditt onlinespel

 
 

Att skapa en spelmotor till ditt onlinespel

Författare: lassieweb
Datum: den 3 maj 2004
Antal lästa: 8207
Ej stjärnmärkt

En sak som är mycket eftertraktad nu för tiden är onlinespel. I denna artikel ska jag visa hur man skapar en enkel spelmotor till ett onlinespel. Den kommer att vara enkel att modifiera men i detta exempel kör jag ett såkallat deKrim script. Med det menar jag att du är en ”tjuv” som ska göra ett brott. Detta kräver att du redan har en databas med medlemmar och med olika kolumner som behövs för att göra detta script.

De kolumner du måste du lägga till för att detta skall fungera.
userMoney / Tal
userHp / Tal
userExp / Tal

Vi skapar en sida som vi döper till crime.asp och det är den enda sida som behövs.

Kod:
<%
‘ Kollar om du vill begå brottet.
  If Request.QueryString(”do”) = ”crime” Then

’ Skapar en databaskoppling
  Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("databasen.mdb")

’ Skapar en ranodmizer som slumpar ut ett nummer mellan 1-4.
  Dim slump1
  Randomize
  slump1 = int(rnd*4)+1

’ Skapar en ranodmizer som slumpar ut ett nummer mellan 1-100.
  Dim slump2
  Randomize
  Slump2 = int(rnd*100)+1

’ Om slumpen är mindre eller likamed 2 då så lyckades du.
  If slump1 <= 2 Then

  Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  SQL=”Select * From members Where userID=” & Session(“userID”)
  RecSet.Open SQL, Connect, 3, 3

‘ Sparar värden i databasen där userID:et är lika med ditt Session(”userID”).
  RecSet(“userMoney”) = RecSet(“userMoney”) + slump2
  RecSet(“userHp”) = RecSet(“userHp”) - 10
  RecSet(“userExp”) = RecSet(“userExp”) + 1

  RecSet.Update
  RecSet.Close
  Set RecSet = Nothing

' Kollar vad resultatet av ditt brott blev.
  Select Case slump1
  Case 1
  Session("result") = "Du lyckades sno hela " & slump2 & " kronor!"
  Case 2
  Session("result") = "Du snodde " & slump2 & " kronor!"
  End Select

  Response.Redirect "crime.asp"

' Om slumpen inte blev 1 eller 2 så sket det sig.
  Else

  Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  SQL=”Select * From members Where userID=” & Session(“userID”)
  RecSet.Open SQL, Connect, 3, 3

‘ Sparar värden i databasen där userID:et är lika med ditt Session(”userID”).
  RecSet(“userMoney”) = RecSet(“userMoney”) - slump2
  RecSet(“userHp”) = RecSet(“userHp”) - 10
  RecSet(“userExp”) = RecSet(“userExp”) - 1

  RecSet.Update
  RecSet.Close
  Set RecSet = Nothing

' Kollar vad resultatet av ditt brott blev.
  Select Case slump1
  Case 3
  Session("result") = "Du misslyckades och fick böta " & slump2 & " kronor!"
  Case 4
  Session("result") = "Det gick inte bra så du fick böta hela " & slump2 & " kronor!"
  End Select

  Response.Redirect "crime.asp"

  End If

  Connect.Close
  Set Connect = Nothing

  End If
%>

<a href="crime.asp?do=crime">Råna någon</a><br><br>

<%

  Response.Write Session("result")
  Session("result") = ""

%>


Ja då var väl allt färdigt och jag hoppas att ni fattade något.
Om ni har några fråga så kan ni ställa dem i forumet.

/ Kalle Eriksson
 
     

  » Logga in  
 
Användarnamn

Lösenord

 
     

  » Bli medlem  
  Bli medlem på ASPsidan!  
     

     
  Microsoft  
     

  » Partners  
  Comsolvia  
     
  » ANNONS  
  ingen annons än  
     

  » Senast online  
  Endast för inloggade  
  Antal inloggade: 1  
     

Copyright © 2007 www.ASPsidan.se
ingen sponsrar längre ASPsidan med Dedikerad Server
ASPsidan RSS
   
 XHTML / CSS
Det tog 0,0645 sekunder att ladda sidan