Sök  
 
Skribent Inlägget Löst
Google
 
     

  Forum » SQL och Databaser » ASP.NET Inser till SQL DB  
 
Skriven av: anderson_markus | den 3 maj 2013 Kl 13:54
ASP.NET Inser till SQL DB Tråden är löst
Jag testar för fullt med att få skickat in data till en SQL Databas (MSSQL).
Jag har förstått det som så att jag skapar ett formulär och i event handlern för knappen så ska jag kunna lägga in öppningen till databasen och vad som ska skickas in.
Öppningen ska vad jag förstod det bara kunna importeras på något sätt från web.config men det har jag inte heller förstått mig på hur det fungerade.

Men jag vet inte varför men jag hittar väldigt lite information gällande just detta.
Speciellt nät det rör sig om vb.net.

Nedan ser ni min kod. Någon som kan förklara lite hur jag ska gå tillväga?

Kod:
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  
  Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
  
  Här ska då allt ske med nedanstående INSERT sträng
  "INSERT INTO aspnet_Design(Title) values ('"+TextBox1.Text+"')";
  
  End Sub
</script>
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">
  Enter your name:<br />
  <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
  <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Display Name"
  onclick="Button1_Click" />
  <br />
  <asp:Label ID="Label1"  ForeColor="BlueViolet" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
  </form>

</body>
</html>


Antal svar 2
Skriven av: birdmann | den 11 maj 2013 Kl 11:14
är också ny på området men lyckats skapa en klass som exekverar en SP och returnerar dess returvärde. Koden är visserligen skriven i c# men kanske kan hjälpa dig ändå

Din connectionstring kan du lägga specifiera i application settings. På så sätt kan du ändra den utan att behöva kompilera om projektet.

Klassen består av dessa två funktioner för att exekvera en SP. I ditt fall får du ju skriva en SP i databasen som gör en INSERT.
Kod:

  public string ExecuteSP(string spName, List<string> paramValueList)
  {
  SqlParameterCollection parameterCollection = GetStoredProcedureParameters(spName);
  using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString))
  {
  using (SqlCommand cmd = conn.CreateCommand())
  {
  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  cmd.CommandText = spName;

  //assign SP parameters
  for (int i = 0; i < paramValueList.Count; i++)
  {
  cmd.Parameters.AddWithValue(parameterCollection[i].ParameterName, paramValueList[i]);
  cmd.Parameters[i].Direction = parameterCollection[i].Direction;
  }
  conn.Open();
  cmd.ExecuteNonQuery();
  conn.Close();
  var result = cmd.Parameters["@RETURN_VALUE"].Value;
  return result.ToString();
  }
  }
  }


  private SqlParameterCollection GetStoredProcedureParameters (string spName)
  {

  using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString))
  {
  conn.Open();
  SqlCommand cmd = new SqlCommand(spName, conn);
  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  SqlCommandBuilder.DeriveParameters(cmd);
  conn.Close();
  return cmd.Parameters;
  }
  }
Från din code behind kan du sen skapa ett objekt av klassen:
Kod:

  var spName = "sp_ValidateUser";
  List<string> parameters = new List<string>();

  parameters.Add("0"); //om SP har ett returvärde måste den också anges i  inkommande parametrar
  parameters.Add(txtUsername.Text);
  parameters.Add(txtPassword.Text);

  var siteClient = new SiteDataClient();
  var rv = siteClient.ExecuteSP(spName, parameters);
Redigerad av: birdmann
kodfix


Redigerad av: birdmann
Skriven av: anderson_markus | den 10 juni 2013 Kl 19:05
Tackar för svar!
Jag fick felmeddelande när jag prövade code sidan varpå jag lade allt direkt.

Jag ska kolla på det och se vad jag får till.
 
     

  Svara på inlägg  
 
Du måste vara medlem på ASPsidan för att kunna skriva i forumet.
För att bli medlem klicka här.
 
     

  » Logga in  
 
Användarnamn

Lösenord

 
     

  » Bli medlem  
  Bli medlem på ASPsidan!  
     

     
  Microsoft  
     

  » Partners  
  Comsolvia  
     
  » ANNONS  
  ingen annons än  
     

  » Senast online  
  Endast för inloggade  
  Antal inloggade: 1  
     

Copyright © 2007 www.ASPsidan.se
ingen sponsrar längre ASPsidan med Dedikerad Server
ASPsidan RSS
   
 XHTML / CSS
Det tog 0,6406 sekunder att ladda sidan