Sök  
 
Skribent Inlägget Löst
Google
 
     

  Forum » Nybörjarhjälp » ASPMail - lägga till ytterligare INPUT-fält?  
 
Skriven av: rtaengh | den 18 april 2012 Kl 11:19
ASPMail - lägga till ytterligare INPUT-fält?
Hej!

Håller på och gör en kontaktsida med ASPMail (ASP Classic)... Jag undrar dock hur man får in ytterligare fält i formuläret samt hur man kodar in det i själva body'n på mailet?!

Låt säga att jag vill lägga till ett fält med "Namn" eller "Telefonnummer". Hur gör jag då i följande kod för att lägga in det?


Kod:

<%
    Session.CodePage = 65001

    ' Change this to your own SMTP server
    strHost = "smtp.crystone.se"
    
    if Request("Send") <> "" Then
        
        Set objMail = Server.CreateObject("Persits.MailSender")

        objMail.Host = strHost

        objMail.From = "webmaster@minsida.com"        ' From address
        objMail.FromName = "Från Hemsidan"        ' optional

        strToAddress = Trim(Request("txtTo"))

        ' To prevent header injection attack
        strToAddress = Replace( strToAddress, " ", "" )
        strToAddress = Replace( strToAddress, chr(13), "" )
        strToAddress = Replace( strToAddress, chr(10), "" )

        ' To address, 2nd argument omitted.
        objMail.AddAddress strToAddress
        
        ' Message subject
        objMail.Subject = objMail.EncodeHeader( Request("txtSubject"), "UTF-8" )

        ' Enable Unicode
        objMail.ContentTransferEncoding = "Quoted-Printable"
        objMail.CharSet = "UTF-8"
        
        ' Message body
        objMail.Body = Request("txtBody")

        ' Include a disclaimer
        objMail.Body = objMail.Body & chr(13) & chr(10) & chr(13) & chr(10) & "-----------------------------------" & chr(13) & chr(10) & chr(13) & chr(10) & "This message was generated by the AspEmail live demo on-line application. Persits Software, Inc. is not responsible for its content." Request("txtName")

        On Error Resume Next
        objMail.Send ' Send message

        If Err = 0 then        
            txtMsg = "<font color=green>Success! Message sent to " & strToAddress + ".</font>"
        Else        
            txtMsg = "<font color=red>Error occurred: " + err.Description + "</font>"
        End If
    
    End If
%>
Om HTML-koden ser ut såhär:

Kod:

<TR>
        <TD valign="top">Namn:</TD>
        <TD><INPUT TYPE="TEXT" size="40" NAME="txtName"VALUE="<% = Server.HtmlEncode(Request("txtName")) %>"></TD>
</TR>
<TR>
        <TD valign="top">Telefon:</TD>
        <TD><INPUT TYPE="TEXT" size="40" NAME="txtPhone"VALUE="<% = Server.HtmlEncode(Request("txtPhone")) %>"></TD>
</TR>Jag begriper inte hur jag ska hämta upp värdet till mailet som skapas?!
Någon med idéer/lösning?

Tack.

Antal svar 1
Skriven av: Emill | den 22 april 2012 Kl 01:26
Du får väl ändra
objMail.Body = Request("txtBody")
till t.ex.
objMail.Body = "Namn: " & Request("txtName") & ", telefonnummer: " & Request("txtPhone")

Och undvik Request, kör på Request.Form resp. Request.QueryString istället om du kan. Request är tydligen segt.
 
     

  Svara på inlägg  
 
Du måste vara medlem på ASPsidan för att kunna skriva i forumet.
För att bli medlem klicka här.
 
     

  » Logga in  
 
Användarnamn

Lösenord

 
     

  » Bli medlem  
  Bli medlem på ASPsidan!  
     

     
  Microsoft  
     

  » Partners  
  Comsolvia  
     
  » ANNONS  
  ingen annons än  
     

  » Senast online  
  Endast för inloggade  
  Antal inloggade: 1  
     

Copyright © 2007 www.ASPsidan.se
ingen sponsrar längre ASPsidan med Dedikerad Server
ASPsidan RSS
   
 XHTML / CSS
Det tog 1,2813 sekunder att ladda sidan